Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Auto Kelly a.s., se sídlem Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „zaměstnavatel“) z pozice správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), zpracovávala nebo dala ke zpracování mé osobní údaje v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), jakož i v rozsahu dle potřeb zaměstnavatele širším, a to především pro účely daňové a mzdové a dále za účelem zvýšení efektivity řízení podniku a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.